Wie zijn we?

Freinetbasisschool De Step ...

ging van start op 1 september 1996. Daarbij werd resoluut voor freinet gekozen, omdat deze onderwijsmethode nauw aansluit bij onze visie op de opvoeding en de begeleiding van kinderen.

Van een 50-tal kinderen bij aanvang is de school gestaag gegroeid tot bijna 200 kinderen nu. Dit aantal is voor ons zowat het streefdoel: voldoende groot om te kunnen leven als school, nog net klein genoeg om iedereen te kennen.

De Step telt 10 klasgroepen, ingedeeld in graadklassen van telkens twee geboortejaren. Een 16-koppig personeelsteam staat in voor de begeleiding. Daarnaast zijn vele ouders dagelijks in de weer om de werking mee te dragen.

De Step behoort tot het Gemeenschapsonderwijs, een principiële keuze omwille van de neutrale en pluralistische opstelling.