Pedagogische invarianten van Freinet

Kenmerkend voor het freinetonderwijs is dat het uitgaat van de belevingen en ervaringen van de kinderen en actualiteitsgebonden is. Célestin Freinet was evenwel van mening dat een aantal waarden en normen in alle omstandigheden vastlagen. Hij noemde deze onveranderlijke basisprincipes pedagogische invarianten, een term die hij ontleende aan de wiskunde.

In 31 invarianten gaf Freinet zijn inzichten weer over de aard van het kind, over de reacties van het kind en over de opvoedende technieken. Ook al werden deze invarianten ongeveer een eeuw geleden opgesteld, toch blijven zij nog onverminderd en integraal van toepassing in en buiten het onderwijs.