Meer info

Kiesklas
“Samen werken, samen leven met respect voor elkaar”
Dit doen we door 5 à 6 keer per jaar kiesklas te organiseren.
Een klasdoorbrekende activiteit waarbij de leerkracht een activiteit voorbereidt en de kinderen kiezen voor een activiteit. Zo maken we groepen van 2,5j tot 12j, die die namiddag “samen werken”
De allerkleinsten, die hier nog niet aan toe zijn, worden opgevangen in een kleine, veilige, vertrouwde groep.

Klassenraad
Het coöperatief/democratisch overleg is één van de belangrijkste uitgangspunten van het freinetonderwijs. Kinderen hebben in overleg met de leerkrachten inbreng in het verloop van het onderwijs.
De Step is een plaats waar we met zijn allen samenleven. ‘Samen leven’ komt er op neer dat iedereen zijn steentje bijdraagt in het huishouden: op klas- en schoolniveau.
In de klas komen we door overleg en ervaring tot een lijst van afspraken en taken die nodig zijn om de ruimte gezellig en leefbaar te maken. Daar horen o.a. de klastaken bij: vb. klas borstelen, planten water geven, boekenkast opruimen enz. Belangrijk is dat de kinderen het nut van die taken en afspraken inzien en ervaren, om zo op een natuurlijke manier gemotiveerd te raken om verantwoordelijkheid op te nemen.

Kinderraad
Een gelijklopende redenering gaat op voor de afspraken en taken op schoolniveau.
Om als één groep samen te leven in de Step is het belangrijk om gezamenlijk afspraken te maken en gedeeld engagement hiervoor op te nemen vb. speelplaatsopruim enz. Dit doen we in de kinderraad.
‘Samenspeelregels’ worden voor en door de kinderen besproken.
De klassenraad: (elke week op een vast moment per klas) en de kinderraad (elke maand, met 2 afgevaardigden per klas en de directeur) zijn hiervoor ideale overleginstrumenten.