Onze visie op pesten

Op De Step willen we  problemen en conflicten oplossen om pesten te voorkomen.
Het is  van groot belang dat de kinderen zich goed voelen.
We streven naar een aangename, ontspannen en open sfeer, waarin de kinderen zich gerespecteerd voelen
en waarbij ze ervaren dat er voor iedereen de nodige aandacht en belangstelling is.

  • Pesten is het regelmatig en langdurig lastigvallen van iemand, waarbij je die persoon fysiek of emotioneel pijn doet.

  • Plagen daarentegen is van korte duur en speelt zich af tussen gelijken.

  • Bij kleuters is er nog geen sprake van pesten.

  • Bij kinderen tussen 6 en 8 jaar kunnen we wel al spreken van pesten.

Wat is pesten?

Wat is pesten

No Blame methode

pesten no blame

We baseren ons op de No-Blame methode.  Dit is een niet bestraffende, probleemoplossende methode om met pesten om te gaan.
Deze aanpak doet beroep op de kracht van de groep en is terug te vinden in heel onze schoolwerkingen.

  • Kleuters spelen samen met de lagere schoolkinderen op een ruime, groene en uitdagende speelplaats.

  • We houden  klassenraad en kinderraad om de kinderen de kans te geven om problemen te bespreken, oplossingen te vinden of voorstellen te doen.

  • Tijdens de kiesklas spelen en werken  kinderen van  3 tot en met 12 jaar met elkaar.

  • We organiseren groepsbevorderende activiteiten op klas- en schoolniveau zoals groepsspelen, kampen, projecten, sportactiviteiten  en uitstappen.

  • We willen hiermee bijdragen tot de positieve ontwikkeling van onze kinderen.

Om pesten te voorkomen nemen wij de volgende initiatieven:

pesten

Wat bij pesten?

We willen vragen aan de ouders bij vermoeden van pesten hun kind steeds te stimuleren om het in de eerste plaats te vertellen aan de klasleerkracht.
Dit kan ook tijdens een klassenraad besproken worden. Blijf je met zorgen zitten dan kan je steeds terecht bij de zorgcoördinator Odette of coördinator Reinhilde.

Uit onderzoek blijkt dat pesten het meest frequent voorkomt bij kinderen tussen 10 en 14 jaar!