2020-08-01T11:01:55+00:00

Célestin Freinet

Célestin Freinet was een Franse onderwijzer die, met collega's, een eigen pedagogie - het Freinetonderwijs - heeft ontwikkeld op basis van zijn ervaringen in de dagelijkse praktijk met kinderen op gewone scholen.

2020-08-01T11:05:17+00:00

Invarianten

Kenmerkend voor het freinetonderwijs is dat het uitgaat van de belevingen en ervaringen van de kinderen en actualiteitsgebonden is. Célestin Freinet was evenwel van mening dat een aantal waarden en normen in alle omstandigheden vastlagen.

2020-08-01T11:14:18+00:00

De freinettechnieken

Onderwijs dat vertrekt vanuit de ervaringen en belevingen van de kinderen verhoogt hun betrokkenheid en interesse. Deze interesse wordt nog versterkt door aandacht te hebben voor het welbevinden en de medeverantwoordelijkheid in de klas.

2020-08-01T11:14:32+00:00

Uitgangspunten

Al werkend, lezend en reizend kwam Freinet tot een aantal uitgangspunten en technieken. Binnen de freinetbeweging liggen de uitgangspunten tamelijk vast, terwijl de technieken door de freinetleerkrachten voortdurend worden aangepast aan de veranderende maatschappij.

Célestin Freinet

Ervaringen en belevingen van de leerlingen vormen een vertrekpunt van het onderwijs, waarna de leerkracht en de groep ervoor zorgen dat er zinvol gewerkt wordt.

Célestin Freinet

Ervaringen en belevingen van de leerlingen vormen een vertrekpunt van het onderwijs, waarna de leerkracht en de groep ervoor zorgen dat er zinvol gewerkt wordt.