Uitgangspunten

Al werkend, lezend en reizend kwam Freinet tot een aantal uitgangspunten en technieken.
Binnen de freinetbeweging liggen de uitgangspunten tamelijk vast, terwijl de technieken door de freinetleerkrachten voortdurend worden aangepast aan de veranderende maatschappij.
Zo voorkomt men dogmatisme, zoals die soms in lang bestaande instituties wordt
aangetroffen.

De voornaamste uitgangspunten voor het freinetonderwijs zijn:

  1. De ervaringen en belevingen van de leerlingen vormen een vertrekpunt van het onderwijs, waarna de leerkracht en de groep ervoor zorgen dat er zinvol gewerkt wordt.

  2. Leren is: het al handelend experimenteel zoeken en ontdekken waarbij zelfgevonden mogelijkheden in een nieuw verband gezet worden (tastenderwijs uitproberen).

  3. Het werk van de leerlingen moet plaats vinden in een voor hen zinvolle context.

  4. De opvoeding op school staat niet los van de maatschappij;   er zijn geen eenzijdige gezagsverhoudingen, maar de opvoeding vindt plaats door democratisch/coöperatief overleg.

Celestin Freinet heeft zijn ideeën ontwikkeld met kinderen uit de lagere school. Toch kunnen deze uitgangspunten ook toegepast worden in de kleuterklas. We moeten echter rekening houden met het ontwikkelingsniveau dat bij de kleuterleeftijd hoort.

Al werkend, lezend en reizend kwam Freinet tot een aantal uitgangspunten en technieken.