…Werking “De Step”…

vanaf schooljaar 21 – 22

  • Het Nestje (Lieze)

Instappertjes en kleuters van de 1ste kleuterklas, die hier nog nood aan hebben.

Een klein klasje met de nadruk op een veilige, cosy klasomgeving.

Kleuters die “klaar” zijn kunnen uitvliegen naar …

  • 2 klassen 1ste en 2de kleuterklas (Kathleen R. en Brecht)
  • 1 klas 5-jarige kleuters (Isabelle)

We willen een nauwe samenwerking met het 1ste leerjaar, om de overgang te optimaliseren. Dit is wekelijks een vast moment in de uurrooster tijdens rekensport. Op dat moment worden de kinderen van Isabelle en Lisa/Mieke opgedeeld in 4 “kleine, gemixte” groepjes.

  • 1 klas 1ste leerjaar (klas Lila – Mieke en Lisa)

Beide leerkrachten zijn klasjuffen.

2 juffen maw is een vorm van co-teaching en zorgt er voor dat er in kleine groepjes gewerkt, gedifferentieerd kan worden naargelang de noden van de kinderen.

We willen een nauwe samenwerking met de 5-jarige kleuters, om de overgang te optimaliseren. Dit is wekelijks een vast moment in de uurrooster tijdens rekensport. Op dat moment worden de kinderen van Isabelle en Lisa/Mieke opgedeeld in 4 “kleine, gemixte” groepjes.

Om het graadsgevoel te behouden wordt er nauw samengewerkt met het 2de leerjaar. Dit kan in de vorm van ateliers, duo-werk, projectwerk.

  • 1 klas 2de leerjaar (klas fuchsia – Silvie en Nellie ter ondersteuning)

Nellie staat deeltijds in de klas in de vorm van co-teaching.

Door deze co-teaching kan er in kleine groepjes gewerkt, gedifferentieerd worden naargelang de noden van de kinderen.

  • 2 klassen 2de graad (klas wit – Peggy/Sigrid en klas goud – Jill, Sarah ter ondersteuning)

Graadsklassen blijven behouden om de kinderen buddy- en samenwerking te laten ervaren ifv de overgang naar 3de graad.

Sarah staat deeltijds in beide klassen in de vorm van co-teaching.

  • 2 klassen 3de graad (klas paars – Elly en klas zilver – Karel)

Extra moment “rekensport” door Tommy, 2 keer per week zodat Elly/Karel een niveau-groep kunnen behouden.