Invarianten

2020-08-01T11:05:17+00:00

Kenmerkend voor het freinetonderwijs is dat het uitgaat van de belevingen en ervaringen van de kinderen en actualiteitsgebonden is. Célestin Freinet was evenwel van mening dat een aantal waarden en normen in alle omstandigheden vastlagen.

De freinettechnieken

2020-08-01T11:14:18+00:00

Onderwijs dat vertrekt vanuit de ervaringen en belevingen van de kinderen verhoogt hun betrokkenheid en interesse. Deze interesse wordt nog versterkt door aandacht te hebben voor het welbevinden en de medeverantwoordelijkheid in de klas.

Uitgangspunten

2020-08-01T11:14:32+00:00

Al werkend, lezend en reizend kwam Freinet tot een aantal uitgangspunten en technieken. Binnen de freinetbeweging liggen de uitgangspunten tamelijk vast, terwijl de technieken door de freinetleerkrachten voortdurend worden aangepast aan de veranderende maatschappij.

Ga naar de bovenkant